Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanlığının 28/03/2016 tarihli ve 17966 sayılı yazısı. Üniversitemiz bünyesinde “Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması teklifimizin, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23/03/2016 tarihli toplantısında uygun görülmüştür